นักศึกษาฝรั่งหน้าเอชียกลัวเรียนไม่จบเลยอมควยให้อาจารย์ของมหาวิทยาลัยในต่างประเทศแล้วก็กระแทก

Comments are closed.